Daňová evidence

    - Peněžní deník

    - Pokladní kniha

    - Kniha závazků a pohledávek- zápis přijatých a vydaných faktur, evidence jejich úhrad

    - Přehledná evidence nezaplacených faktur, tisk příkazů k úhradě dle požadavku zákazníka

    - Evidence DPH

    - Evidence majetku

    - Vypracování vnitropodnikových směrnic

    - Karty časového rozlišení a rezerv

    - Výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích

    - Sestavení daňového přiznání

    - Vypracování přiznání k silniční dani

    - Veškeré tiskové výstupy, přehledy hospodaření pravidelně nebo dle požadavku zákazníka

     Daňovou evidenci zpracováváme v průběhu celého roku dle dodaných podkladů od klienta a v souladu s příslušnými zákony.