Mzdy

    - Kompletní zpracování mezd velkých i malých organizací

    - Výplatní lístky jednotlivých pracovníků

    - Mzdové listy

    - Měsíční zpracování rekapitulace mezd, sociálního a zdravotního pojištění

    - Roční zůčtování daně z příjmů a vypracování formuláře dle požadavku FÚ

    - Tisk příkazů k úhradě - odvody daně z příjmu, odvody sociálního a zdravotního pojištění

    - Mzdy pracovníků a jejich spoření, pojištění apod.

    - Evidenční listy důchodového zabezpečení

    - Zastoupení při kontrole OSSZ, FÚ či VZP