Účetnictví

    - Účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, knihy analytické evidence

    - Pokladní kniha

    - Účtování na střediska či zakázky dle požadavku zákazníka

    - Kniha závazků a pohledávek- zápis přijatých a vydaných faktur, sledování saldokonta, evidence úhrad

    - Přehledná evidence nezaplacených faktur, tisk příkazů k úhradě dle požadavku zákazníka

    - Evidence DPH

    - Karty časové rozlišení a rezerv

    - Evidence majetku včetně odpisů

    - Vnitropodnikové směrnice

    - Vypracování podnikové inventury k 31.12

    - Zpracování roční uzávěrky

    - Zpracování daňového přiznání

    - Veškeré tiskové výstupy, přehledy hospodaření pravidelně nebo dle požadavku zákazníka