CENÍK SLUŽEB

Cena za poskytované služby se sestavuje individuálně v závislosti na kvalitě dodávaných podkladů a podle rozsahu a náročnosti požadovaných služeb. Základním měřítkem pro stanovení ceny je množství účetních zápisů (položek). Položkou se rozumí zaúčtovaný doklad či řádek dokladu (např. faktura vydaná( faktura přijatá či její zaúčtovaný řádek, řádek bankovního výpisu, hotovostní doklad, skladový příjem)výdej, interní doklad). Konečná cena za vykonané služby závisí na individuální situaci klienta a stanoví se až po zhodnocení samotného účetnictví a všech potřebných úkonů s ním spojených. U stálých klientů preferuji cenu za vedení účetnictví paušálně. 

 

Účetní agenda

Účetní položka v účetním deníku

15 Kč/pol. – min. 12 000 Kč/rok

Účetní položka v účetním deníku bez přípravy

20 Kč/pol. – min. 18 000 Kč rok

také pozdní a neúplné dodávání dokladů

Příplatek za střediska, zakázky, zahraničí

30% z odměny řádku 1 nebo 2 ceníku

Příplatek za rekonstrukci

50% z odměny řádku 2 ceníku

Kontrola účetnictví

8 Kč/položka

vzdálený přístup

Účtování ve firmách

450 Kč/hodina

Ostatní účetní služby

450 Kč/hodina

Účetní poradenství

450 Kč/hodina

Vyúčtování služební cesty tuzemsko

100 Kč

Vyúčtování služební cesty zahraničí

200 Kč

Skladová evidence

15 Kč/položka

Kniha jízd

15 Kč/řádek

 

Cestovné

7Kč/km minimálně 100 K

 

Daňová agenda

Přiznání k dani z příjmů FO od

3 000 Kč

včetně kontroly účetních výstupů

Přiznání k dani z příjmů PO od

6 000 Kč

včetně kontroly účetních výstupů

Zpracování přehledů ZP

 500 Kč

Zpracování přehledů SSZ

 500 Kč

Přiznání k DPH

Příznání pro FO ze zavislé činnosti

1 500 Kč

600 Kč

včetně kontroly účetních výstupů

 

Přiznání k dani silniční

1 500 Kč

do 5 automobilů

Přiznání k dani z nemovitostí

1 500 Kč

Přiznání k dani z převodu nemovitostí od

1 500 Kč

Přiznání k dani darovací od

1 500 Kč

Přiznání k dani dědické od

1 500 Kč

Zastupování před správcem daně

950 Kč/hod

 

Mzdová a personální agenda

Mzdová agenda do 10 zaměstnaců

200 Kč/zaměstna­nec/měsíc

včetně podávání přehledů na SSZ a ZP

Mzdová agendy nad 10 zaměstnanců

150 Kč/zaměstna­nec/měsíc

včetně podávání přehledů na SSZ a ZP

Personalistika do 10 zaměstnanců

1000 Kč/rok/z­aměstananec

smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování

Personalistika do 25 zaměstnanců

750 Kč/rok/za­městananec

smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování